Tilbe Höngül
Psikoterapist
Tilbe Höngül
Çocuk, Aile ve Kendiliğimiz Hakkında Her şey.. Kognitif ve Davranış Terapileri
Turkey
Turkish

Tilbe Höngül About

Merhaba, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji lisans mezunu dinamik bir psikolog olarak pozitif temelli bir yaklaşım ile çözüm odaklı çalışmayı ilke edindiğimi söyleyebilirim. Psikoterapi süreçlerinde temel aldığım ekoller Çocuk ve Ergenler ile Deneyimsel Oyun Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi iken aynı zamanda Pozitif Disiplin Temelli Ebevenylik Eğitimleri başlığı altında ailelerin zorlandığı konularda da anne-babalara danışmanlık vermekteyim. Farkındalığın her türlü iyi oluşun kilit noktası olduğunu düşünüyorum ve yetişkinler ile yaptığım Kognitif ve Davranış Terapisi seanslarımı bir terapist olarak kendimde de vücut bulmuş Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) tavırları ile çalışmaktayım.

Topics I Can Answer Your Questions

  • Çocuk
  • Aile
  • Ebevenylik
  • Ebevenylikte Pozitif Disiplin
  • Ergenlik
  • Psikoterapi
  • Bireysel Psikoterapi
  • Çocuk ve Ergen Terapisi
Contact Us