Menü

User Agreement

EDVAYS ÜYELİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ (EN)

1. TARAFLAR

1.1 İşbu sözleşme; bir yanda Mahmutbey Cad. Meriç Sk. Toyak İş Merkezi, K:2 No:206 Bahçelievler / İstanbul adresinde mukim Şafak Tozar Şahıs Şirketi tarafından işletilen https://www.edvays.com sitesi ile diğer yanda siteye üye olan kullanıcı ve mentor sıfatına sahip kişiler arasında akdedilmekte olup; bundan böyle kullanıcı sözleşmesi olarak anılacaktır.

 

2. TANIMLAR

2.1 İşbu sözleşmede yer alan;

Edvays : https://www.edvays.com sitesini işleten Şafak Tozar şahıs şirketini,

Site : https://www.edvays.com sitesini,

Üye : https://www.edvays.com sitesindeki üye kayıt formunu doldurarak kendi namına bir hesap oluşturan kişiyi,

Mentor : işbu sözleşmeyi akdederek site’ye üye olan, site yönetimine müracaat ederek eğitici olma hakkı kazanan ve site’nin teknik imkanlarını kullanarak uzmanı olduğu konularda canlı ders eğitimi veren üyeyi,

Kullanıcı : işbu sözleşmeyi akdederek site’ye üye olan ve site’den eğitim alma noktasında faydalanan üyeyi,

Mentorluk Hizmeti : site üzerinde alanında uzman eğiticiler tarafından sunulan her türlü danışmanlık ve koçluk faaliyetlerini,

Güvenli ödeme Sistemi : mentor ile kullanıcı arasında kurulan hizmet alım satımı ilişkisinin güvenli şekilde yapılmasını sağlayan SSL Secure altyapısı ile korunan sistemini,

Güvenli hesap : güvenli ödeme sistemi ile gerçekleştirilen ödemelerden hasıl olan ücretin mentorun banka hesabına aktarılmasına kadar tutulduğu havuz hesabını,

ifade etmektedir.

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1 İşbu sözleşme ile, site bünyesinde sunulan mentorluk hizmetlerinin işleyişinin ve bu hizmetlerden yararlanmanın koşulları, sözleşmenin tarafları açısından ayrı ayrı düzenlenmekte; her bir tarafın hak ve yükümlülükleri belirlenmektedir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1 Üye (Kullanıcı ve mentor), siteye üye olurken beyan ettiği kişisel bilgilerinin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye, verdiği bilgilerdeki uyumsuzluklar ve gerçeğe aykırılıklardan bizzat sorumlu tutulacaktır. Başkalarına ait kişisel verilerin kullanılması dolayısıyla ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi taleplerinde site’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu husustaki hukuki ve cezai sorumluluk üyeye aittir. İşbu sözleşmeye onay veren ve siteye kayıt olan üye, bu hususta hukuken sorumlu olacağını kabul ve beyan etmiş sayılır.

4.2 Üye, siteye kayıt işlemini tamamladığında şifresini kendi belirlediği bir üyelik hesabı açılır. Bu hesap üyenin niteliğine göre kullanıcı yahut mentor hesabı olabilir. Her iki durumda da üye, kendi hesabının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Üyelik hesabının başkalarınca ele geçirilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan sitemiz sorumlu değildir. Üye, bu gibi durumlarda www.edvays.com sitesini hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Hesabına erişemeyen üyenin mağduriyet yaşamaması için sistemde kayıtlı e-posta adresine parola sıfırlama bağlantısı gönderilir.

4.3 Üye, sitenin sağladığı imkanları kullanarak ve site üzerinden girdiği ticari ilişkilerde T.C. Anayasa’sı ve kanunlarla öngörülen yasal sınırlar çerçevesinde hareket edeceğini ve mevcut yasal prosedürlere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 Üye, işbu sözleşmede düzenlenen hususlardan biri ya da birden fazlasına aykırı davranışlarda bulunduğu takdirde site tarafından üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak silinebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 Üye, diğer kullanıcı veya mentorlerin siteyi kullanmasını engelleyecek yahut zorlaştıracak şekilde faaliyetlerde bulunmayacağını; sitenin kaynak kodlarını çömeye çalışmayacağını; virüs, casus yazılım gibi yazılım ve uygulamalarla siteye zarar vermeye teşebbüs etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 Üye, işbu sözleşmeye onay vermekle sitede kayıtlı iletişim adreslerine elektronik posta ya da kısa mesaj nevinden bildirim gönderilebileceğini kabul eder ve gönderilmesine rıza verir. Üye, dilediği takdirde e-posta ve SMS aboneliğinden çıkma hakkını kullanabilir.

5. MENTORUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Siteye üye olan kullanıcı, yönetim paneli üzerinden mentorluk başvurusunda bulunabilir. Başvurusu site tarafından kabul edilen üyeler, mentorluk hizmeti vermeye başlayabilirler.

5.2 Mentorluk başvurusu, mesleki unvan bilgisi, kısa tanıtım yazısı, eğitim bilgileri ve sahip olunan sertifikaları tanıtan argümanlardan oluşmalıdır.

5.3 Mentorun en temel hakkı sunduğu hizmet karşılığında bir ücret elde etme hakkıdır. Sorunsuz şekilde tamamlanan her mentorluk görüşmesi sonrasında mentorun alacağı ücret sitenin garantisi altındadır.

5.4 Mentor, hizmet sunduğu konuda/konularda T.C. Anayasası’nın, ceza kanunlarının ve diğer ilgili mevzuatın vaz ettiği ilke ve normlara aykırı davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

5.5 Mentor, uzmanı olmadığı, eğitim görmediği, diploma ve sertifika sahibi olmadığı bir alanda danışma hizmeti vermeyeceğini; bu hizmeti sunmak için her ne suretle olursa olsun siteyi yanıltmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda uzmanı olmadığı, hakkında donanım sahibi olmadığı bir alanda danışma hizmeti verdiği delilleriyle tespit edilen mentorun üyeliğine temelli olarak son verilir. Mentor, kullanıcıların sırf bu sebeple maruz kaldığı zararlardan bizzat sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6 Mentor, sunduğu hizmetin gerektiği oranda özgün olmasına, kopya ve çalıntı içerik olmamasına; sunduğu eğitimin oluşturulmasında aynı alandaki başka kaynaklardan yararlanılmış olsa da kendi düşünce ve tasarımının bir ürünü olmasına ihtimam gösterir. Sunduğu hizmetin özgün olduğunu, çalıntı veya kopya içeriklerden meydana gelmiş olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7 Mentor, sitenin sunduğu platformu aşarak kullanıcılar ile irtibat kuramaz ve iletişim bilgisi paylaşamaz. Böyle bir davranışta bulunduğu tespit edilen mentor, ilk defada uyarılacak, ikinci defada hesabı geçici olarak askıya alınacak, üçüncü defada ise hesabı temelli olarak kapatılacaktır.

5.8 Mentor, görüşme dışı eylem, söylem ve davranışlarda bulunarak görüşme süresini boşa geçirmeyeceğini; böyle bir durumun tezahürü halinde kullanıcının ve sitenin zararını telafi ve tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9 Site bünyesinde “Randevu Al” seçeneği haricinde "Hemen Görüşme Kabul Edebilirim" özelliği de bulunmaktadır. Bu özellik 30 ve 60 dakika boyunca aktif edilebilmekte ve randevu alınmaksızın derhal görüşme yapılabilmektedir. Bu özelliği aktive eden mentor, görüşmeleri 3 defa aksattığı takdirde, Edvays, mentorun hesabını askıya alma hakkını haizdir.

 

6. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Kullanıcı bir hizmeti/görüşmeyi satın almadan önce o hizmeti sunan mentorun profilinde yer alan “randevu al” butonuna tıklayarak istediği görüşme tipini ve tarihini seçer; böylece mentorla arasında bir randevu oluşturur. Ödemenin gerçekleştirilmesi ile de mentor ve kullanıcı arasında bir alım satım ilişkisi oluşturulur.

6.2 Kullanıcı, ücretini ödeyerek satın aldığı hizmetin özgün, nitelikli bir şekilde alanında uzman kişilerce sunulmasını talep etme hakkını haizdir.

6.3 Kullanıcı, hizmet aldığı konuda/konularda T.C. Anayasası’nın, ceza kanunlarının ve diğer ilgili mevzuatın vaz ettiği ilke ve normlara aykırı davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

6.4 Kullanıcı, sitenin sunduğu iletişim kanallarını suç işlemek, genel ahlak ve adaba aykırı davranışlarda bulunmak ve diğer üyeleri taciz etmek amacıyla kullanmayacağını; aksi davranışların tespiti halinde üyeliğinin derhal sonlandırılacağını, davranışlarının ayrıca suç teşkil etmesi halinde hakkında suç duyurusunda bulunulabileceğini ve sitenin bu hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan eder.

6.5 Kullanıcı, sitenin sunduğu iletişim kanallarını aşarak mentorlar ile irtibat kuramaz ve iletişim bilgisi paylaşamaz. Böyle bir davranışta bulunduğu tespit edilen kullanıcı, ilk defada uyarılacak, ikinci defada hesabı geçici olarak askıya alınacak, üçüncü defada ise hesabı temelli olarak kapatılacaktır.

6.6 Kullanıcı aldığı danışmanlık hizmetinden sonra arzu ederse mentor hakkında yorum yapabilir ve puan verebilir.

 

7. SİTENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 Site, mentor ile kullanıcı arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerin tarafı değildir.

7.2 Site, mentor ile kullanıcı arasındaki alım satım ilişkisinin tarafı olmadığı gibi taraflar arasındaki görüşmede cereyan edecek eylem, söylem ve davranışlardan da sorumlu değildir.

7.3 Site, taraflar arasındaki görüşmeleri takip etmemekte; mentorluk hizmetinin gizliliğine saygı duymaktadır.

7.4 Site, taraflar arasında meydana gelen ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları nezdinde suç teşkil eden her türlü davranıştan ötürü sorumluluktan azadedir. Taraflar kendilerine karşı suç teşkil eden bir eylemde bulunulduğunda, siteyi değil eylemde bulunan diğer taraf hakkında hukuki yollara başvuracaklardır. Üyeler işbu sözleşmeyi imzalamakla sitenin sorumluluktan azade olduğunu ve eylemi icra eden tarafa karşı hukuki yollara başvuracaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.5 Site, canlı görüşmeler ve mesajlaşmalar esnasında suç teşkil eden bir eylem işlendiğini tespit ettiğinde hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

7.6 Site, mentorluk başvurusu yapan üyenin donanımını yeterli görmediği takdirde sebep göstermeksizin başvuruyu reddedebilir. Kullanıcı bu karara itiraz edemez ancak 6 ay sonra tekrardan mentorluk başvurusu yapabilir. Mentorluk başvurusu ikinci kez reddedilen üye, bir daha ancak 1 yıl sonra yeniden başvuru yapabilir. 1 yıl sonraki başvurusunda da yeterli görülmeyerek reddedilen üyeye dördüncü kez mentorluk başvurusu yapma imkanı verilmez.

7.7 Sitenin sağladığı altyapı ve imkanları suç işlemek ya da genel ahlak adaba aykırı davranışlarda bulunmak, kendisine haksız menfaat temin etmek, diğer üyeleri taciz etmek amacıyla kullanan üyenin, bahse konu eylemi tespit edildiğinde, derhal üyeliği sonlandırılır. Site, davranışları ayrıca Türk Ceza Kanunu nezdinde suç teşkil eden üye hakkında, eldeki mevcut delillerle birlikte suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tutar. Üye, yukarıda sayılan hususlarda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8 Edvays, site bünyesinde danışmanlık hizmeti verilmesi yasak olan mesleklerde yapılan mentorluk başvurularını kabul etmeyecektir.

 

8. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEMELER

8.1 Siteye üye olmak ve mentorluk başvurusu yapmak ücretsizdir. Site, üyelik ve mentorluk başvurularını dilediği zaman ücretli yapma hakkını saklı tutar. Ücretsiz olarak mentor ve kullanıcı sıfatını kazanan üyelerden sonradan üyelik ücreti alınmaz.

8.2 Sitede iki tip görüşme ve ücretlendirme sunulmaktadır. 25 dakikadan ibaret olan görüşmenin ücreti 99₺ (doksandokuz Türk Lirası), 55 dakikadan ibaret olan görüşmenin ücreti 179₺ (yüzyetmişdokuz Türk Lirası) tutarındadır. Sayılan ücretler 2020 yılı için geçerli ücret tarifesidir.

8.3 Site, dilediği zaman görüşme ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

8.4 Site, gerçekleşen her satış işlemi için %20 oranında komisyon keser. Kesintiden bakiye kalan kısım, mentorun banka hesabına yatırılmak üzere güvenli hesaba aktarılır. Güvenli hesaba aktarılan görüşme ücretleri randevu tarihindeki görüşmenin tamamlanmasını müteakiben en geç 24 ila 48 saat içerisinde mentorun siteye beyan ettiği banka hesabına yatırılır.

8.5 Hafta sonu ve benzeri tatil günlerinde tamamlanan satışların ücretleri tatil günleri bittikten sonraki ilk iş gününde mentorun sitede kayıtlı banka hesabına yatırılır.

8.6 Mentorler, kupon ve kampanya oluşturarak indirimli hizmet sunabilir ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak için müşterisi olacak kullanıcılara kupon dağıtabilirler. Kuponlar 10₺, 20₺ ve 50₺ tutarında olacak şekilde oluşturulabilir. Mentor, ayrıca özel günler için indirim kampanyası düzenleyebilir ve %10, %20 ve %30 oranında indirim uygulayabilir. Site, kupon ve kampanyalara değişiklik yapma ve tamamen ortadan kaldırma hakkını saklı tutar.

 

9. İADELER

9.1 Görüşme, mentor ya da siteden kaynaklı teknik aksaklıklar sebebiyle gerçekleşmemişse, herhangi bir kesinti yapılmaksızın kullanıcıya ücret iadesi sağlanacaktır. Kullanıcı, kendinden kaynaklı teknik sorunlar nedeniyle görüşmeye bağlanamazsa herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

9.2 Randevu oluşturan kullanıcının randevu saatinden 24 saat öncesine kadar randevuyu iptal etme hakkı mahfuzdur. Ücretin tamamı kesinti yapılmaksızın kullanıcıya iade edilir. Randevu saatine 24 saatten daha az bir süre kaldığında ise kullanıcının iptal hakkı ortadan kalkar ve kendisine herhangi bir iade de yapılmaz.

9.3 Oluşturulan randevu saatinin 1 defaya mahsus olmak üzere değiştirilmesi mümkündür. Bu, hem kullanıcıya hem de mentora tanınmış bir haktır. Bu durumda herhangi bir iade yapılmamakta; ödenmiş ücretin ifa zamanı değiştirilmektedir.

9.4 Randevu saati geldiği halde mentor görüşmeye başlamamış ve 5 dakikadan fazla gecikmiş ise talebi halinde kullanıcıya ücret iadesi yapılacaktır. Şu kadar ki kullanıcı, bu durum hakkında siteye bir şikayet yöneltmez ve destek talebinde bulunmaz ise görüşmenin istenen şekilde tamamlandığı kabul edilecek ve herhangi bir iade yapılmayacaktır.

9.5 Görüşmeyi satın alan ve mentor ile görüşmeye başlayan kullanıcı, görüşme sırasında mentordan memnun kalmadığı gerekçesiyle görüşmeyi terkederse kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

10. SONA ERME VE FESİH

10.1 İşbu sözleşmenin hükümleri iki şekilde yürürlükten kalkacaktır. Şöyle ki; üyelik hesabının site tarafından kalıcı olarak askıya alınması ile üyenin bizzat kendi hesabını kalıcı olarak askıya alması hallerinde işbu sözleşme de doğurduğu hüküm ve sonuçlarla birlikte ortadan kalkacaktır.

10.2 İşbu sözleşmenin feshi için başkaca bir yöntem öngörülmemiştir. Üyeliğin site yahut üye tarafından silinmesi aynı zamanda bu sözleşmenin feshi sonucunu doğurmaktadır.

10.3 Üyeliğini sonlandıran üyenin tazmin etmesi gereken herhangi bir cezai şart bulunmamaktadır.

 

11. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

11.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve sitedeki işleyiş ve faaliyetlerden doğan (site ile kullanıcı, mentor ile kullanıcı, site ile mentor) uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme İstanbul Çağlayan mahkemeleri ve İcra daireleridir.

11.2 Üye, taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda site üzerindeki elektronik, yazılı ve görsel kayıtların muteber bir delil olduğunu; işbu fıkranın taraflar açısından bağlayıcı bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12. YÜRÜRLÜK

12.1 İşbu sözleşme üyelik işleminin tamamlanmasıyla yürürlüğe girer; hüküm ve sonuç doğurmaya başlar. İşbu sözleşmenin “Mentorun Hak Ve Yükümlülükleri” başlıklı bölümü ise üye tarafından yapılan mentorluk başvurusunun onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek; hüküm ve sonuç doğurmaya başlayacaktır.