Menü

HİZMET KOŞULLARI

Değerli danışanlarımız ve uzmanlarımız; www.edvays.com platformu, profiller arasında mesajlaşmaya imkan tanımaktadır. Mesajlaşma özelliği, randevu öncesinde uzmandan bilgi almak için kullanılabilir. Mesajlaşma özelliği ile kişisel bilgiler paylaşılamaz. www.edvays.com' daki mesajlaşma özelliği bir terapi niteliğinde değildir. Mesajlaşma fonksiyonundan yararlanmak için aşağıda yer alan Hüküm ve Koşullar metninin tamamını okumanız ve kabul etmeniz gerekir. İş bu Hükum ve Koşulları kabul etmediğiniz takdirde ilgili hizmeti kullanma hakkınız doğmayacaktır.

1. TARAFLAR


İşbu Hüküm ve Koşullarında yer alan; Edvays : https://www.edvays.com/ sitesini işleten Şafak Tozar şahıs şirketini, Site : https://www.edvays.com/ sitesini, Üye, Kullanıcı : https://www.edvays.com/ sitesindeki üye kayıt formunu doldurarak kendi namına bir hesap oluşturan kişiyi, Mentor, Uzman : işbu sözleşmeyi akdederek site’ye üye olan, site yönetimine müracaat ederek eğitici olma hakkı kazanan ve site’nin teknik imkanlarını kullanarak uzmanı olduğu konularda canlı ders eğitimi veren üyeyi, Kullanıcı : işbu sözleşmeyi akdederek site’ye üye olan ve site’den eğitim alma noktasında faydalanan üyeyi, Mentorluk Hizmeti : site üzerinde alanında uzman eğiticiler tarafından sunulan her türlü danışmanlık ve koçluk faaliyetlerini, Güvenli ödeme Sistemi : mentor ile kullanıcı arasında kurulan hizmet alım satımı ilişkisinin güvenli şekilde yapılmasını sağlayan SSL Secure altyapısı ile korunan sistemini, Güvenli hesap : güvenli ödeme sistemi ile gerçekleştirilen ödemelerden hasıl olan ücretin mentorun banka hesabına aktarılmasına kadar tutulduğu havuz hesabını, ifade etmektedir.

2. HİZMETİN KAPSAMI VE TARAFLARIN SORUMLULUK HALLERİ


Mesajlaşma özelliği, görüntülü görüşme öncesinde kısa bilgi edinme amaçlı tasarlanmıştır. Kullanıcıların diledikleri uzmanlarla iletişime geçebilmesi ve uzmanların bu soruları cevaplamalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Mesajlaşma, tedavi ve teşhis amacı taşımaz. Hizmet kapsamında, Kullanıcılara uzmanlar tarafından iletilen cevapların, bilgilerin ve tavsiyelerinin hiçbiri hasta muayenesi ve hastalık teşhisi anlamına gelmeyip, bire bir hasta-doktor muayenesinin yerini tutmaz. Uzmanların verdiği cevaplar tedavi edici değildir. Uzmanlar, yalnızca profesyonel tavsiyeler vereceklerdir. Edvays, mesajlaşma özelliğini değiştirme/kısıtlama hakkını her zaman saklı tutar. Edvays, Kullanıcı veya Uzmanlar tarafından siteye yerleştirilen veya Hizmet kapsamında verilen bilgilerin ve materyallerin, sorulan soruların ve verilen cevapların içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Kullanıcı veya Uzmanlar, eklediği bilgilerin, Hizmet kapsamında sorduğu soruların ve verdiği cevapların doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı veya uzmanlar, Hizmet kapsamında gerçekleştirdikleri eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasağı da dahildir. Edvays, Hizmetten yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin sadece Kullanıcıya veya uzmanlara ait olduklarını açık ve net bir biçimde belirtmektedir. Siteye yerleştirilen bilgiler ve materyaller ve ayrıca Site aracılığıyla tedarik edilen ürünler ve hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Edvays, uzmanların düzenli olarak Site içerisinde faaliyette bulunacaklarının garantisini veremez. Hizmette aksama veya durma olması Edvays, hiçbir şekilde bağlamaz. Mesajlaşma özelliğini kullanarak müstehcen, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanmak, lakap takmak, özel ve ailevi yaşamla ilgili bilgiler vermek, suç işlendiğine dair iddiada bulunmak, ırksal, inançsal, etnik, vs. farklılıklara dayanarak şiddet ve nefret çağrısında bulunmak yasaktır. Bu türden durumların yaşanması halinde Edvays, Kullanıcıların veya Profesyonellerin Hesaplarını kısıtlayabilir/ tamamen durdurabilir veya askıya alabilir bu kişilerin, Kullanıcı veya Uzman – Edvaysr – Mentor statülerini iptal edebilir. Edvays, Hizmeti teknik bakım ve gereklilikler için bir süre için durdurma hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı, Hizmete ilişkin kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, bu kural ve politikaları tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. Kullanıcı veya Uzman işbu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.

3. FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR


Hizmet kapsamında yer alan bütün görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi Edvays olup, Kullanıcı veya Uzmanlar Hizmeti sadece görüntüleme ve Hizmet aracılığı ile soru sorma ve cevaplama hakkına sahiptir. Uzmanlar tarafından yüklenen makaleler, videolar vb. materyallerin eser sahibi Uzman olup, Edvays işbu materyallerinin Sitede yayınlanması için eser sahibine tanınan hakları kullanım hakkına sahiptir. İşbu durum Kullanıcının Uzmanlara ait eserleri kişisel amaçları dışında herhangi bir kullanım hakkı vermez. Kullanıcı veya Uzman her halükârda Sitede bulunan hiçbir materyali kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yaymayacağını ticari olsun olmasın 3.Şahısların kullanımına sunmayacağını taahhüt eder.

4. KİŞİSEL VERİLER ve GİZLİLİK


Hizmet kullanımı sırasında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen kişisel veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında size tanınan haklara ilişkin detaylar için Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metnimizi ziyaret edebilirsiniz. Hizmet kapsamında Profesyonel ve Kullanıcı arasında gerçekleştirilen görüşmeler hiçbir zaman Site içerisinde paylaşılmaz ve kişiye özel cevaplar Hesap bilgileri ile yayınlanmaz. Hizmet kapsamında gerçekleşen iletişimin içeriği gerek Profesyonel gerekse Kullanıcı tarafından hiçbir surette kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayılamaz, ticari olsun olmasın 3. şahısların kullanımına sunulamaz.

5. UYUŞMAZLIKLAR


Hizmet Sağlayıcı ile Kullanıcı/Profesyonel arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İSTANBUL Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.